Spring naar inhoud

Zwarte Vlag Collectief Gent. Sociale revolutie, Punk, Veganisme

28/09/2014

Zwarte vlag

‘Zwarte Vlag Collectief is een nieuwe groep die op regelmatige basis info- en discussieavonden wil organiseren. Hieronder treft men informatie over de eerste vier avonden. Het collectief is ontstaan vanuit een fundamentele onvrede met deze wereld van autoriteit en geld. De normale gang van zaken, de leegte en technologisering van sociale relaties, de voortschrijdende milieuverwoesting, de onderdrukking en het vagevuur van de arbeid doen ons walgen. Om ons heen lijken vooral apathie en escapisme te regeren. Een vrijheidslievend mens zou er haast moedeloos van worden.

En toch… we kunnen niet stilzitten. Iets totaal anders dan deze verstikkende realiteit moet mogelijk zijn. Kleine en grotere uitbarstingen van revolte hier en elders doen ons goesting krijgen om ook zelf de zoektocht naar de vrijheid aan te vangen. Zwarte Vlag Collectief wil niets meer dan momenten en gelegenheden creëren waar ideeën uitgewisseld en kritieken aangescherpt kunnen worden, waar anarchisten en anti-autoritaire rebellen elkaar kunnen ontmoeten en discussiëren.

Maar we willen niet zomaar wat palaveren. Wat betekenen woorden immers zonder daden, zonder concrete praktijk? Het zouden meningen worden, steriele ideeën.  Onze ideeën willen niet in een vacuüm bestaan, maar gelinkt zijn aan de concrete realiteit en de strijd tegen de onderdrukking van het leven’. Zo luidt de bekendmaking van het initiatief van het collectief. Hieronder de aankondiging van het collectief van de eerste vier komende bijeenkomsten. Alle activiteiten vinden plaats in het Anarchistisch Centrum, Sparrestraat 1A, Gent (België).

 Lezend hondjeDe ongekende revolutie (Volin)

Van schokgolf tot sociale revolutie

Maandag 29 september – 19u30 –  “De ongekende revolutie” (Volin) – geschiedenis van de revolutie in Rusland. Boekvoorstelling en discussie.

Bijna een eeuw geleden wierp de sociale revolutie het tsaristische regime in Rusland omver. Na tientallen moeilijke jaren tussen strijd, repressie en opstand leek de oude wereld eindelijk te vergaan. Maar het was juist toen, in 1917, dat de zwaarste strijd zou beginnen : de strijd om een nieuwe wereld, de strijd voor de eigenlijke sociale revolutie die staat en kapitaal tot in haar grondvesten zou vernietigen.

Zoals we weten werd de sociale revolutie verstikt en aan banden gelegd door de bolsjewieken. De geboorte van het bolsjewistische regime verliep echter niet zonder slag of stoot. In De ongekende revolutie beschrijft Volin hoe de libertaire en anarchistische stromingen botsten met het bolsjewisme, hoe het revolutionaire elan van arbeiders en boeren verstikt werd door de autoritaire visie op revolutie, hoe het marxistische begrip van economie de creatieve en zelfgeorganiseerde krachten van de sociale revolutie uitholde en kapotmaakte.

In deze discussie zullen we niet alleen een korte schets geven van de Russische Revolutie, maar vooral ingaan op een aantal problematieken die in het boek van Volin beschreven worden zoals de zelforganisatie van de revolutionaire beweging, de strijd tegen de reactie, de gewelddadige opstand of nog de onvoorstelbare krachten die schuilgaan in éénieder van ons.

Volin (1882-1945), was een Russisch anarchist die actief was in Rusland en Oekraïne tijdens de revoluties van 1905 en 1917. Zijn driedelig boek De ongekende Revolutie werd onlangs voor het eerst naar het Nederlands vertaald.

Tegen de Natie!

Maandag 6 oktober – 19u30 – Analyse van het nationalistische en autoritaire project van de macht. Discussie over mogelijke strijdperspectieven.

Wapperende Vlaamse leeuwen, Zweedse coalities, jacht op werklozen, jacht op migranten, GAS-boetes, alles wat afwijkt wordt opeens ’overlast’, 13 nieuwe gevangenissen erbij, kerncentrales die langer openblijven, iedereen die het heeft over de noodzaak om harder, langer, meer te werken… What the fuck gebeurt er eigenlijk allemaal?!? En waarom is iedereen zo stil? Op deze avond wagen we ons aan een analyse van het project dat de macht in Vlaanderen/België voor ons allemaal in petto heeft.

Een verharding zit er aan te komen, kijk maar naar de verpaupering in landen van Zuid-Europa. We zouden de maatregelen van de rechtse regeringen dus als een soort oorlogsverklaring kunnen zien. Langs de andere kant ziet het er niet bepaald naar uit dat er in de nabije toekomst woedende volksmassa’s de straten zullen innemen, tenzij misschien de nostalgici van de welvaartsstaat. De vraag is op welke manier we zouden kunnen interveniëren in deze veranderende realiteit. We willen dus enkele pisten bediscussiëren, want alles gewoon ondergaan, dat zit niet in onze aard, ook al zijn we maar met weinigen!

Kattenkop

Punk, hardcore…

Maandag 13 oktober – 19u30 – Discussie: De subcultuur lijkt enkel het belang van de dominantie cultuur te benadrukken.

Tijdens deze avond luisteren we eerst naar twee mensen wiens verhaal begint met de intussen onsterfelijk geworden zin: “Ik ben via punkrock bij het anarchisme terechtgekomen.” Wat je echter amper, of zelfs nooit, te horen krijgt is een diepe reflectie omtrent datgene dat volgt op deze opmerking.

Veelal krijgen we dan een voorgekauwd verhaaltje te horen over hoe iemands leven veranderd is door punk, hardcore,… Hoe ze tot het besef gekomen zijn dat ze “gewoon zichzelf kunnen zijn”, dat “ook hun ideeën er toe doen” of dat ze in het beste geval iets productief met hun tijd deden zoals het schrijven van een zine, in een band spelen, het organiseren van optredens, ervoor kozen om geen gebruik meer te maken van dieren als voedsel of mode-artikelen,…

Je bent bij enkele ideeën van het anarchisme terechtgekomen? Big Deal! Heb je er ook iets mee gedaan?

Toegeven, bovenstaande ideeën en praktijken hebben hun waarde. Maar op deze avond focussen we ons op de revolutionaire aard van hun karakter. Zal de dagelijkse realiteit veranderen omdat er bands zoals Crass of Conflict bestaan, die ons vanuit hun muzikale cacafonie toeroepen waarom zij vinden dat de wereld naar de kloten is? We vragen ons af, of (Anarcho-)Punk zijn nut heeft binnen de Anarchistische strijd. Gaat haar functie verder dan zaadjes planten of leert ze ons ook belangrijkere lessen? Is (Anarcho-)Punk revolutionair, of staat ze die revolutie juist in de weg? Is er überhaupt nood aan een samengaan van Punk en Anarchisme? …

Ons verhaal begint bij de weg die twee mensen, de laatste jaren, aflegden binnen de DIY (DO IT YOURSELF) Punkbeweging. We luisteren naar hun verhaal, eventuele positieve en negatieve ervaringen, conclusies en bedenkingen. Vanuit hun praktijk zou het de bedoeling zijn om nieuwe praktijk te distilleren: Hebben deze mensen een punt? Kan je jezelf vinden in hun verhaal? Kan je dat juist helemaal niet? Zijn het gewoon twee hoog-van-de-toren-blazende idioten die denken de wijsheid in pacht te hebben? Kunnen we de dingen beter aanpakken? Hoeven we wel dingen te veranderen? … Kan allemaal. Afkomen en voor jezelf beslissen is de boodschap.

Slak.1

Strategie van de slak

Zondag 2 november – Vegan brunch (Vegan english breakfast) vanaf 12u + Film! vanaf 14u

Film getiteld “La Estrategia del Caracól” (De strategie van de slak). De eigenaar van een oud pand in de buitenwijken van Bogota wil zijn huurders eruit zetten. Maar ondanks de bouwvalligheid van het huis hebben de bewoners het er al jaren naar hun zin. Door hun heftige verzet en de hulp van een eeuwige rechtenstudent kunnen ze voorlopig een ontruiming vermijden. Een oude anarchist komt met een creatief voorstel op de proppen: de strategie van de slak.

Zwarte Vlag Collectief

[meer informatie is te ontvangen via de mail van het collectief, zwartevlagcollectief[at]gmail.com]

Advertentie
2 reacties leave one →
 1. 03/10/2014 15:21

  Toen ik in Spanje enkele jaren terug het project ‘Las Minas’ bezocht waar een aantal anarchistische vrienden verbleven in de buurt van San Sebastian, verbroederden we regelmatig met de lokale kraakpand-bewoners in een lokaal café. Een van hen stelde dat hij wel sympathie had voor het project maar opperde hij: “Les anarchistes se cachent toujours…” Ik kon dit nog bevestigen noch ontkennen, maar ik ben er beginnen op letten, en het valt inderdaad dikwijls op, “Il y a des anarchistes qui se cachent,” en dat is voor mij sedertdien een bron van ergernis.

  Als ik deze post lees krijg ik weer het gevoel te maken te hebben met mensen die niet durven uitkomen voor wat ze zijn en doen. Vier lezingen met allemaal anonieme sprekers is mij wel van het goede te veel. In principe reageer ik zelfs niet op naamloze postings, maar aangezien de mensen achter de zwarte vlag voor mij totaal niet naamloos zijn, ben ik eens afgeweken van mijn gewoonte

  Dat sommigen uit vrees voor repercussies op hun job dat doen, kan ik nog een beetje volgen – alhoewel ik dat zelf nooit heb gedaan en de repercussies er maar bij genomen heb. In acties, stakingen…val je sowieso toch op, willen of niet. Met vijf man en een paardenkop op een publieke plaats – een park is ook al een publieke plaats – is het voor de politie soms al genoeg om een overvalwagen te sturen als je de bijeenkomst niet hebt aangevraagd. Zie dit verslag uit 2011 http://niepleuen.wordpress.com/2011/09/20/verslag-volksvergadering-reele-democratie-nu-gent-17-september-2011/ Het weze zo, als de flikken zich belachelijk willen maken moeten ze dat maar weten, maar daarom wegstekertje gaan spelen is, dat pleziek gun ik hun niet.

  En dan nog de aplomp waarmee het volgende in de tekst beweert wordt:
  “What the fuck gebeurt er eigenlijk allemaal?!? En waarom is iedereen zo stil? Op deze avond wagen we ons aan een analyse van het project dat de macht in Vlaanderen/België voor ons allemaal in petto heeft.”

  Iedereen stil? Hoezo, nog nooit gehoord van het ngo- en vakbondsfront hart boven hart http://www.hartbovenhard.be/septemberverklaring/? Ik weet wel dat het niet veel zoden aan de dijk zal zetten, maar ze doen hun best. Er wordt wat afgeluld op de sociale media over de soberheidspolitiek… maar een massale acties en bezetting van pleinen zoals die van de Indignados in Spanje zullen we hier niet krijgen. het blijft allemaal braaf voor de vorm. En in feite zijn die bijeenkomsten van de Zwarte Vlag even braaf en voor de vorm als die vakbondsacties. Misschien daarom dat men er niet mee uitpakt 😉

 2. nayakosakamakishymu permalink
  08/02/2020 20:20

  Ik zeg je eerlijk, ik hou op zich wel van punk. Althans, ik heb een periode geluisterd naar hardcore. Genres als grindcore. Bands als napalm death hebben goede maatschappelijke teksten. Nee ik moet het anders zeggen, ik hield van punk, ik heb het jaren niet meer geluisterd. Op een gegeven moment ben je niet meer boos en wat heeft punk je dan te bieden ? Punk unplugged ?

  Het moet gezegd worden, sommige hardcore bands weten een sterk gevoel van woede te kanaliseren.Bijv : Intense degree, met het nummer ‘skate bored’ ( dat is wat mij betreft wel bijzonder, dat je zo’n intens gevoel van haat en vervreemding kan kanaliseren )

  Een band als napalm death, heeft met een nummer als ‘time waits for no slave’ wel een miljoen mensen bereikt. Dit nummer gaat over de huidige slavernij in de wereld. Het heeft ene miljoen lieden bereikt. Of ze allemaal ook snapte waar het over gaat, dat betwijfel ik. Napalm death is zegmaar wel anarchistisch, maar véle fans zullen apolitiek en sommige zullen zelfs rechts zijn.

  Het punt is, ja ik vind het een goed nummer. Er zit veel woede in ( wat wel een ding is met punk, het is áltijd boos bijna ). Anyway, het is een consistente band, met teksten over maatschappij, kapitalisme, onderdrukking ( maar dan wat abstracter dan bij die meeste bandjes )

  anyway, het is dus een goede band vind ik dan persoonlijk. Máár, het is geen daadwerkelijke strijd. Napalm death kan ieder jaar acht albums uitbrengen over het kapitalisme en verwoesting en onrecht. En ze kunnen allemaal veganist zijn….

  als ik hier in de straat loop, staat nog steeds ieder pand leeg, heeft niemand een huis en fietsen er Deliveroo kinderen rond, die uitgebuit worden. Het maakt dus geen verschil.Maakt het geen verschil ? Nou, via napalm death zullen er misschien wel een handjevol mensen zijn gaan nadenken over maatschappelijke thema’s. Maar meer ook niet denk ik. En dat kan ook niet, want het is maar entertainment en/of kunst en/of cultuur.

  En als punk niet écht een verschil maakt, waarom doet de anarchistische wereld dan net alsof dit wel het geval is. Frans Bauer maakt geen verschil, U2 maakt geen verschil, maar napalmd death ook niet. De anarchistische wereld doet alsof ‘punk zijn’ al een beetje ‘praxis’ is, alsof dat het halve werk is ofzo. Nee, slaat nergens op. Ik luister bijna alle muziek en dat staat los van mijn anarchisme. Punk drukt er een beetje teveel een stempel op, op anarchisme. Kan mij je hanenkam schelen, kan mij je band schelen.

  Anarchisme moet niet geassocieerd worden met één soort muziekgenre. Dat is wel schadelijk aan punk, vind ik. Het heeft anarchisme geclaimd een beetje.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: