Skip to content

Gevangenis, Politiegeweld, Stadsvernieuwing, Arbeidswetgeving. Strijdpunten Genoeg

07/12/2016

Monde lib

‘Buiten de muren’, kan de vertaling zijn van het dossier in het nieuwe nummer van Le Monde libertaire. Die muren hebben een totale lengte van 40 000 km. Het zijn grensmuren! Zij moeten mensen buiten sluiten. Tegelijk sluiten die grenzen ook mensen in. Dat insluiten kan dubbel zijn: je bevinden binnen de territoriale grenzen en met behulp van allerlei opsluitingsinstituten (gevangenissen, psychiatrische instellen, etc.) ook binnen ‘enge’ muren. Het kan nog maller: exterritorialiteit houdt in dat iemand – een ‘vreemdeling’ – binnen de muren van een opsluitingsinstituut zit en toch niet in het land is. Hebben juristen verzonnen. Het dossier in Le Monde libertaire draait vooral om de instituten en de mensen die er inzitten.

Buiten de muren worden juridische constructies bedacht om mensen binnen opsluitingsinstituten als gevangenissen te krijgen: vergroting van het aantal en soorten delicten waarop gevangenisstraf staat en verzwaring van de strafmaat (het verschijnsel terrorismebestrijding leent zich daar als geen ander voor, vindt de politiek). Het is voor niemand goed behalve voor de detentie-industrie (weldra geheel geprivatiseerd) en de betonmaffia (nieuwbouw gevangenissen). Behalve het idee dat vrijheidsberoving ‘erg’ is, wordt in Le Monde libertaire jammer genoeg nauwelijks fundamenteel maatschappelijk op de kwestie van het opsluiten in gegaan. Slechts uit een enkele bijdrage (zoals die van Anarchist Black Cross, Marseille) blijkt waarom het in de kern hoort te gaan: de strijd tegen de gevangenissen verloopt in de lijn van een antikapitalistische strijd.

ml_1783

 

Klassenjustitie

Wil je beseffen waarom gevangenissen niets bijdragen aan het gepretendeerde doel –criminaliteitspreventie –, van het tegendeel is zelfs sprake, dan kan je ook het dagblad Le Monde van 21 oktober 2016 lezen. Als gevangenissen criminaliteitspreventie moeten opleveren, hoe komt het dan dat in dertig jaar het totaal van mensen dat opgesloten zit, verdubbeld is (in Frankrijk)? De straatcriminaliteit gepleegd door minderbedeelden, leidt tot de gevangenis; de delinquentie van de rijken, zoals fiscale fraude of bedrog, leidt tot schikkingsvoorstellen of een boete. Voorheen werd dat klassenjustitie genoemd, maar het is niet weg…

Dat de gevangenis een hogeschool voor criminaliteit is, spreekt mede uit het recidive cijfer. Sinds honderd jaar (want Clara Meijer-Wichmann sprak er al van) ligt dat rond de 50%. Dat opsluiting bij gevangenen haat kweekt, is niet onbekend en voor resocialisatie is geen geld (noch is de gevangenis daarvoor een geschikt instituut). Over drie pagina’s wordt dit in Le Monde beschreven. In het nummer van Le Monde libertaire had ik verwacht daarop een anarchistisch perspectief te krijgen. Neen dus, jammer.

Strijd

Strijd ontbreekt niet in dit nummer. Net als in Amsterdam toen, is nu Marseille aan de beurt… ordinaire kaalslag in een wijk. De bewoners verzetten zich tegen deze methode van ‘stadsvernieuwing’. Le Monde libertaire laat enkele bewoners aan het woord.

In Nederland worden we regelmatig geconfronteerd met geweld door politieagenten toegepast op arrestanten – in Frankrijk weten zij er ook wat van. Een recent slachtoffer van dat geweld wordt aan het woord gelaten in het nummer van Le Monde libertaire. Betreffende is toegetakeld door twee agenten en met de dood bedreigd (‘On va te tuer’). Natuurlijk was dat niet genoeg, want eerst zouden ze hem verkrachten (‘On va te violer’). En dat allemaal omdat hij als toeschouwer met een mobiele telefoon de agenten filmde toen zij een burger aan het slaan waren… (zie voor het hele interview de site revolutionpermanente).

De syndicalistische strijd speelt zich nu vooral af op het vlak van de nieuwe arbeidswet. Het is echter niet de bedoeling het daarbij te laten. De mobilisatie zal een veelfronten karakter hebben, zo is te lezen in het nummer: syndicalistisch, niet-syndicalistisch en kwesties die precariteit (onzekerheid) oproepen, aldus de syndicalistische activist Philippe Arnaud. Zo zullen de anti-kernenergieacties opvlammen: de nucleaire impact gaat de hele maatschappij aan. In feite geldt dat ook voor ‘grote onnutte werken’, zoals die in de omgeving van Nantes. Het draait daar om de verplaatsing van een vliegveld, de aanleg van nieuwe autoroutes en een TGV-verbinding. Alles wat actie aangaat, komt daar samen in de ZAD (zone om te verdedigen) Notre-Dame-des Landes.

Het is vooral de betonmaffia die van dit soort ‘werken’ profiteert en een handvol imbeciele politici. Zij willen later kunnen pochen dat zij dit hebben gebouwd, hoewel ze nog geen spijker recht kunnen slaan… De ZAD is overal! Loopt er in Nederland niet een minister rond die nog wat asfalt afgezet wil zien?

surveil054

Libertaire archipel

Over techniek en wetenschap handelt een artikel met de vraag: ‘Voor wie dan wel vooruitgang?’. De historische motor van de emancipatie wordt die wel genoemd, maar gaat het niet meer om het in diskrediet brengen van arbeiders en ambachtslieden? Techniek? Die van de surveillance bedoel je, en dus de hobby van hen die willen overheersen? Het artikel heeft het doel om te stimuleren over die kwestie na te denken. En de totem van de groei? Wat moet daarmee gebeuren? In een artikel in dit nummer wordt aanbevolen daarin de brand te steken. Ik ben niet zo voor verbranden, want ik moet dan toch altijd weer denken aan ‘boeken’…

Bij de besproken boeken in dit nummer kwam ik de uitgave tegen van een roman van de kleinzoon van Che Guevara (hij heeft zijn opa niet gekend; die was al gedood voordat hij geboren werd). Zijn naam is Canek Sánchez Guevara en de titel van zijn boek is 33 révolutions (Métailié, 2016). Canek is lid van de Cubaanse libertaire beweging in ballingschap. Hij schrijft over de desillusies van een generatie Cubanen die nooit geloofd hebben aan de beloftes van de Revolutie.

Thom Holterman

LE MONDE LIBERTAIRE, nr. 1783, 15 november – 3 januari 2017, 76 blz., prijs 5 euro.

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: