Spring naar inhoud

Mededelingen

Nummer 208 van de AS is het laatste nummer, het afscheidsnummer. Maar met het anarchisme zijn we niet klaar. Daarom hebben we dit nummer genoemd ‘Dit is het begin’. En wij gaan door op Libertaire orde. Voor informatie over de AS en het bestellen van een nummer klik HIER.

*************************************************************************

BOEKPRESENTATIE KAFKA EN HET ANARCHISME

Vrijdag 16 juni 2023, 17.00 uur in Amsterdam

Kelderuitgeverij en Boekhandel Het Fort van Sjakoo nodigen je uit voor de presentatie van het boek Kafka en het anarchisme door Costas Despiniadis, vrijdag 16 juni 2023, 17.00 uur, in Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, 1011nk Amsterdam.

Franz Kafka (1883-1924) is een van de belangrijkste schrijvers van de twintigste eeuw. Zijn werk wordt nog steeds niet alleen veel gelezen, maar ook veel aangehaald en becommentarieerd. Daarbij valt op dat er nauwelijks studies zijn over zijn antiautoritaire politieke opvattingen. Kafka en het anarchisme biedt een nieuwe kijk op zijn bekende werken (In de Strafkolonie, De Gedaante-verwisseling, Het Slot en Amerika). Kafka wordt daarbij geportretteerd als een fel criticaster van autoriteit, bureaucratie, kapitalisme, patriarchaat, wetgeving en gevangeniswezen. Despiniadis maakt daarbij gebruik van Kafka’s dagboeken, de herinneringen van zijn vrienden en de inhoud van zijn literaire nalatenschap.

Costas Despiniadis is een Grieks schrijver, publicist, uitgever, vertaler en oprichter van het blad Panopticon. Werk van hem is vertaald in Frans, Duits, Spaans en Engels.

Meer informatie: Kelderuitgeverij, Utrecht (zie Online).

***

GROENE KERNENERGIE

Hierbij kondig ik een nieuwe brochure van mij aan over valse concepten, waaronder ‘groene’ kernenergie. Valse concepten? Onder meer woorden en argumentaties die door politieke en sociaaleconomische aanhangers van het neoliberale kapitalistische denken verwrongen zijn. Uitgekomen bij Kelderuitgeverij Utrecht, 2022. Meer informatie zie Online.

***

***

ANTROPOLOGIE EN ANARCHIE
voorkant.-aanthropologie_et_anarchie

Met genoegen kondig ik aan dat mijn boek Volken zonder staat (Kelderuitgeverij, Utrecht, 2018) in een bewerkte en iets uitgebreidere vorm in een Franse vertaling is verschenen bij L’Atelier de création libertaire te Lyon (Frankrijk). Ik heb deze tekst geschreven op basis van het boek van de Duitse antropoloog Hermann Amborn, getiteld Das Recht als Hort der Anarchie (2016). Het gaat dus nog steeds over ‘volken zonder staat’. Maar door aanvullingen en door discussie met de Franse libertaire antropoloog Jean-Manuel Traimond is het gerechtvaardigd de titel te herformuleren in Anthropologie et anarchie. De ondertitel wijst vervolgens naar de plaatsen waar dat is aan te treffen, bij samenlevingen die Amborn ‘polycefaal’ (veelhoofdig) noemt, te weten waar wederzijdse verplichtingen, macht, autoriteit en bevoegdheden op ‘vele hoofden’ rusten, dwars door de gemeenschap heen. [ThH]

***

Digitale Collectie Murray Bookchin

Voor informatie hierover, klik HIER.

***

150 jaar Commune van Parijs

Programma voor 23 en 24 januari 2021 te Parijs

Update: in verband met civid-19 zal de bijeenkomst plaatsvinden

 12 en 13 juni 2021

***

Boekbespreking van:

Zie de bespreking door Walter Lotens van het boek op de Belgische site De Wereld Morgen,

Klik HIER.

***

Boekpresentatie

B. Carrot’s graphic novel   ‘Alle dagen ui’

vrijdag 11 september 2020, 19.30 uur

Dit is het waargebeurde verhaal van Saied, een man die asiel zocht en ruim een jaar lang werd vastgehouden in detentiecentrum Schiphol. Binnen de regels van het systeem ontdekte hij een manier om zich tegen het gevangenisregime en de pesterijen van bewakers te verzetten. Dat werd hem niet in dank afgenomen. ‘Alle dagen ui’ werpt een blik op de schaduwzijde van het Nederlandse asielbeleid, die doorgaans verscholen blijft achter ambtelijke termen en geheimhoudingsverklaringen. Een aanklacht tegen het Europese migratie- en vluchtelingenbeleid. Saied en de maakster zullen komen vertellen over het hoe en wat.

Waar?: Amstelveenseweg 134, Amsterdam

NB: In verband met COVID-19/CORONA virus is er plaats voor maximaal 25 bezoekers, dus vooraanmelden

http://www.sjakoo.nl   en   http://bcarrot.nl/

***

Plaatsing Sacco en Vanzetti in publieke geheugen van Boston

Wanneer: 22 augustus 2020

Waar: Community Church of Boston (CCB)

Informatie: klik HIER

***

AFGELAST TOT NADER ORDER WEGENS CORONA-VIRUS

***

Domela-dag In Domela-museum

In het Ferdinand Domela Museum te Heereveen zal op zondag 17 november 2019 eraan herinnerd worden met een tentoonstelling Portretten van Domela, dat het op 18 november 100 jaar geleden is dat Domela Nieuwenhuis overleed.

De Ferdinand Domela Nieuwenhuis-dag ziet er als volgt uit:

12.00 – 15.00 uur onder meer het optreden van een koor en diverse lezingen.

15.00 – 17.00 uur Opening tentoonstelling met enkele lezingen en bezichtiging Portretten.

Voor meer informatie en het volledige programma, zie de site van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum.

***

Boekpresentatie

Nieuwe bundel gedichten van Jan Bervoets

Vrijdag 5 april 2019, 17.00 uur, in boekwinkel Fort van Sjako, Amsterdam

In deze nieuwe bundel roepen Jan’s surrealistische gedichten ook hier weer beelden op die de dagelijkse werkelijkheid verstoren en nieuwe vergezichten openen. Dit is zijn derde bundel opnieuw met passende tekeningen en omslag van de surrealistische kunstenaar Rik Lina.

Jan zal uit de nieuwe bundel gedichten voordragen en toelichten. Daarbij is er ruimte voor vragen en discussie. Plaats: boekwinkel Fort van Sjako, Jodenbreestraat 24, Amsterdam, aanvang 17 uur.

Over de dichter: Jan Bervoets werd op 18 november 1942 in Amsterdam geboren. Van 1961 tot 1970 studeerde hij Nederlands in Nijmegen. Daar kwam hij in aanraking met het surrealisme. Tegelijkertijd werd hij daar actief in het studentensyndicalisme, dat voor hem de basis werd voor een anarchistische visie op de samenleving. In diverse anarchistische tijdschriften publiceerde hij essays en rapporten. Meer informatie is te vinden op: www.kelderuitgeverij.nl

***

Boekpresentatie

Arbeidersbestaan. Deel V Verzamelde artikelen Jacques Giele

Vrijdag 1 februari 2019, aanvang 15.30 uur, IISG, Cruquiusweg 31, Amsterdam

De presentatie zal plaatsvinden in het gebouw van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Er zullen enkele inleidingen worden gehouden. Marten Buschman gaat in op het vijfde deel van de verzamelde artikelen van Jacques Giele (1942-2012) en bespreekt kort de reeds verschenen en nog geplande delen. Johan Frieswijk schreef de inleiding bij Arbeidersbestaan. Hij gaat in op het unieke van Jacques geschiedenisonderzoek.Jantine Oldersma zal spreken over ‘Reflecties op Arbeidersbestaan van Jacques Giele naar Oom Derk’. Na afloop een hapje en een drankje. In verband met de catering graag aanmelden bij kelderuitgeverij@xs4all.nl

Jacques J. Giele, Arbeidersbestaan, Utrecht, Kelderuitgeverij, 2019, geïll., 206 blz. €17,50. Voor meer informatie, klik HIER.

***

Boekpresentatie

Boekhandel Het Fort van Sjakoo & Kelder Uitgeverij presenteren vrijdag 14 december 2018, 17.00 uur

Thom Holterman’s boek ‘Volken zonder staat’

Ten behoeve van de feestelijke presentatie van deze nieuwe uitgave van Kelderuitgeverij zullen Marius de Geus en Thom Holterman een korte inleiding houden over deze nieuwe uitgave, waarna een hapje en een drankje.

Plaats van handeling: Boekhandel ‘Het Fort van Sjakoo’, Jodenbreestraat 24, Amsterdam.

Voor meer informatie: http://www.sjakoo.nl

***

Anarchisme discussie: een oproep tot bijdragen

Op initiatief van de Vrije Bond en in samenwerking met Thom Holterman zal er in het volgende nummer van Buiten de Orde (BdO#1 2019) een discussie plaatsvinden over de actualiteit van het anarchisme. De bijdragen hiervoor moeten binnen zijn vóór vrijdag 11 januari 2019.

Vragen die zich aandienen zijn onder meer: Is het anarchisme vandaag de nog actueel? Zo ja, waarom is dat dan zo? Is de anarchistische beweging vastgelopen? Zo nee, wat zijn dan de oorzaken van het feit dat er na meer dan honderd jaar strijd voor een samenleving zonder onderdrukking zo weinig lijkt te zijn bereikt? Bevindt het anarchisme zich in een identiteitscrisis? Zo ja, wat verstaan we daar dan onder, en wat kunnen we daar aan doen? Is het anarchisme in staat zichzelf te vernieuwen? Is dit nodig?

Voor meer informatie aangaande deze oproep, zie:

***

Lezingenreeks en debat 15 september 2018

Denken En Doen: Anarchisme Als Activistische Gemeenschap En Manier Van Leven

Zaterdag, 15September, 2018:10,30-13,00 /15,00-18,30

Ateneo degli Imperfetti, Via Bottenigo, 209, Marghera-Venezia (Italië)

Meer informatie, klik HIER

***

Lezing 8 september 2018

 Fréderike Geerdink over de PKK, feminisme, antikapitalisme en afwijzing van de natiestaat

Journaliste Fréderike Geerdink verbleef een jaar bij de Koerdische beweging PKK en schreef een boek over haar ervaringen met de strijders en hun drijfveren na afzwering van het marxisme-leninisme. In de lezing op zaterdag 8 september, aanvang 17.00 uur, in de boekwinkel ‘Het Fort van Sjakoo’, vertelt Fréderike waarom de PKK niet meer op zoek is naar een eigen staat, kapitalisme nog steeds stelselmatig afwijst en matriarchale waarden nu leidend zijn in de strijd die wordt gevoerd voor rechtvaardige vrede in de regio.

Het ‘Fort van Sjakoo’ is gevestigd: Jodenbreestraat 24, Amsterdam (http://www.sjakoo.nl)

Aanmelden voor deze lezing via info@sjakoo.nl

***

Lezing: Geschiedenis van 1 mei protesten

29 april 2018

Binnenkort vieren we 1 mei. In diverse steden zijn er demonstraties en andere activiteiten. Maar wat is eigenlijk de oorsprong en betekenis van de Eerste Mei, waar komt de traditie vandaag en waarom doet 1 mei er vandaag de dag nog toe? Over deze vragen houdt Peter Storm, activist en blogger op ravotr.nl, een lezing. Hij zal daarin het ontstaan van 1 mei bespreken en schetsen hoe de viering zich in de loop heeft ontwikkeld. Plus: waarom doet 1 mei er vandaag de dag nog steeds toe?

De lezing wordt gehouden door Peter Storm in de boekhandel Het Fort van Sjakoo, 29 april 2018, aanvang 17.00 uur, Jodenbreestraat 24, Amsterdam.

***

Anarchistische geschiedenis vanuit een anarchistisch perspectief

Ingeleid door anarchist en onderzoeker Andrej Grubacic

Dinsdag 24 april 2018, aanvang 19.30 uur

Plaats: Fort van Sjakoo, Amsterdam

Dit praatje heeft twee centrale thema’s: de eerste is om te spreken over geschiedenis en cultuur van de anti-staat wederzijdse hulp bewegingen in de 20e eeuw. Grubacic stelt de standaard analyse ter discussie waarin anarchisme vanuit Europa verspreid is naar andere continenten. Recent onderzoek heeft anarchisme blootgelegd als een pluralistische beweging die (gelijktijdig) in veel verschillende landen tot ontwikkeling is gekomen. Anarchistische nadruk op de wereld als hun tehuis, anti-staathouding, samenwerking en wederzijdse hulp, bracht anarchisten bij elkaar uit Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Azië. Het tweede thema van het praatje zijn de historische verbanden tussen anarchisme en andere theorieën ter linkerzijde. Deze avond wordt georganiseerd door de Anarchistische Groep Amsterdami.s.m. Fort van Sjakoo

Adres: Fort van Sjako, Jodenbreestraat 24, Amsterdam

***

Alternatieve Boekenbeurs Gent 14 april 2018

Op 14 april 2018 wordt opnieuw de Alternatieve Boekenbeurs in Gent, België, georganiseerd. Deze Alternatieve Boekenbeurs is een jaarlijks evenement dat mensen een platform wil bieden voor de uitwisseling van kritische literatuur die u moeilijk tot helemaal niet in de commerciële boekhandel vindt. U treft er verschillende stands aan met publicaties over anarchisme, antiglobalisme, directe actie, anti-militarisme, politieke filosofie, radicaal milieu-activisme en nog veel meer. De beurs zal net als vorig jaar plaatsvinden in De Koer (Meibloemstraat 86, Gent). U bent op 14 april welkom vanaf 10:00u. De beurs zal dan van start gaan en eindigen rond 18:00u. Naar jaarlijkse gewoonte wordt er voorzien in veganistisch eten en drinken. De hele dag door worden er interessante lezingen en workshops gehouden. Meer informatie, klik HIER.

***

Boekpresentatie 23 maart 2018

Murray Bookchin, Sociale Ecologie en Politiek

Op vrijdag 23 maart 2018, aanvang 17.00 uur, zal in de internationale boekwinkel ‘Fort van Sjakoo’ te Amsterdam de bundel Sociale ecologie en politiek van de Amerikaanse libertaire politiek-filosoof Murray Bookchin (1921-2006) worden gepresenteerd. Sprekers zijn: Marius de Geus en Jaap van der Laan.

Er is weinig van Bookchin in het Nederlands vertaald. Deze bundel bevat acht van zijn meest kenmerkende en invloedrijke artikelen. Bookchin geeft een belangrijke aanzet tot vernieuwing van de anarchistische theorie.

Na afloop van de presentatie is er een hapje en drankje. Het ‘Fort van Sjakoo’ is gevestigd: Jodenbreestraat 24, 1011 NK, Amsterdam. Als u wilt komen graag bericht op kelderuitgeverij@xs4all.nl . Het boek is uitgegeven door Kelderuitgeverij, Utrecht; meer informatie erover, klik op: Kelderuitgeverij.

***

Feestelijke presentatie van de nieuwste uitgave van Kelderuitgeverij

Fragmenten uit mijn leven

Vrijdag 12 januari 2018, 15.00 uur

De ondertitel van het boek luidt: ‘De herinneringen van Albert de Jong’. Zijn zoon Rudolf de Jong schreef de inleiding: ‘Over mijn vader Albert Andries de Jong (1891-1970)’ en als nawoord is opgenomen het ‘In memoriam Albert de Jong’ dat Arthur Lehning uitsprak bij de crematie. Tijdens de presentatie zal een aantal sprekers het leven en de activiteiten van Albert de Jong als propagandist van verschillende kanten belichten. De presentatie vindt plaats in het I.I.S.G. Cruquiusweg 31, 1019 AT  Amsterdam, op 12 januari 2018, aanvang 15.00 uur. Na afloop een hapje en drankje. Hartelijk welkom, mail svp even naar kelderuitgeverij@xs4all.nl als je wilt komen ivm de catering. Voor meer informatie,

klik HIER.

***

Lezing over Octave Mirbeau (1848-1917)

Zaterdag 25 november 2017 te Amsterdam, aanvang: 16.00 uur

De anarchist, vertaler en uitgever Dick Gevers geeft, ter gelegenheid van het 100e sterfjaar van de Franse anarchistische schrijver Octave Mirbeau (1848-1917), een lezing over het leven, werk en de ideeën van deze intrigerende anarchist en schrijver. Als pamflettist, kunstcriticus, roman- en toneelschrijver is Mirbeau in de eerste plaats een schrijver die onrecht en misleiding aan de kaak stelt. Hij heeft de burgerlijke maatschappij en de kapitalistische economie ter discussie gesteld, maar ook de heersende ideologie en de traditionele vormen van literatuur, die ertoe bijdroegen het geweten te sussen en die een bedrieglijk, misvormend en vernauwend beeld geven van ons maatschappelijk bestaan. Zie ook de AS 198, met als thema ‘Octave Mirbeau, Literair anarchist’. Organisatie: Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) & Boekhandel Het Fort van Sjakoo. Waar: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam.

Voor meer informatie: AGA Amsterdam en of Het Fort van Sjako

***

Domela Nieuwenhuis-dag 19 november 2017

Lezing over kunstschilder Melle (1908-1976) en zijn politieke engagement

Zondag 19 november wordt in het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen weer de Domela Nieuwenhuis-dag gehouden. Dit keer wordt het een bijzondere dag, want dan zal tevens een tentoonstelling geopend worden die gewijd is aan het engagement van de schilder Melle. De dag ziet er als volgt uit:

13.00 uur: rondleiding door Bert Altena door het Museum; 14.30 uur: lezingen ter opening van de tentoonstelling door Bert Altena over het politieke engagement van Melle en door Koos Levy, de nicht van Melle, over Melle als kunstenaar. Daarmee is de tentoonstelling geopend. Waarom juist deze tentoonstelling door het Domela Nieuwenhuis Museum georganiseerd wordt en wat erin precies aan de orde komt, wordt door Bert Altena uit de doeken gedaan; klik HIER.

***

Boekpresentatie

Reassessing the transnational turn

Vrijdag 3 november 2017, 17.00 uur

In: Boekhandel Het Fort van Sjakoo, Amsterdam

De libertaire historicus Bert Altena presenteert het boek Reassessing the transnational turn: Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies. Het boek is een bundel artikelen over diverse anarchisten of anarchistische stromingen en hoe die zich in het tijdvak van 1870 tot 1939 verhouden hebben tot het thema nationalisme, wat eigenlijk tegengesteld is aan het anarchistisch gedachtegoed. Dat levert kritische reconstructies op, die af en toe minder fraaie kanten van de geschiedenis van de anarchistische beweging bloot leggen.

Na een theoretische inleiding volgt het tweede deel van het boek dat ingaat op de anarchistische theorievorming rondom de thema’s staat, natie en nationalisme. Het derde deel van het boek gaat in op hoe anarchisten en anarchistische bewegingen uit het verleden transnationale identiteiten, culturen en strategieën ontwikkelden. Daarbij komen samenwerkingsverbanden van anarchisten in de VS aan bod, en netwerken van Italiaanse anarchisten in de diaspora, en het optreden van Spaanse anarchistische migranten in Latijns-Amerika. Het vierde deel gaat in op enkele voorbeelden van minder fraaie anarchistische uitingen waarbij anarchisten de issues natie, nationalisme en zelfs racisme integreerden in hun denken en handelen. Daarbij aandacht voor vroege Franse anarchosyndicalisten (1870-1914) en anarchistische schrijvers tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Bert Altena zal de grote lijnen van het boek aanstippen en met enkele voorbeelden illustreren. Het lijkt mij dat hij ook het een en ander heeft uit te leggen, hoe het kan dat sommige anarchisten zich kennelijk denken te kunnen bedienen van zaken, die volkomen tegengesteld zijn aan waarom het in het anarchisme gaat.

Adres: Het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, Amsterdam

Meer informatie, klik HIER.

***

Anarchistische Boekenbeurs in Londen

Deze boekenbeurs wordt gehouden op zaterdag 28 oktober van 10.00 uur tot 19.00 uur, in de Park View School, West Green Road, London, N15 3QR. Meer informatie, zie de site: Anarchist Book 2017 en op Facebook: klik HIER

***

Feestelijke presentatie van de meest recente uitgave van Kelderuitgeverij

Anarchisme in de Lage Landen

vrijdag 8 september 17.00 uur

In Het Fort van Sjakoo: Jodenbreestraat 24, 1011 NK Amsterdam

Thom Holterman en Marius de Geus houden een korte inleiding

ondersteund door muziek van Rymke en Weia

en daarna een hapje en drankje

Organisatie Kelderuitgeverij ism Het Fort van Sjakoo

Het anarchisme is van alle tijden. Het is en blijft een stimulans voor de autonome vrije geest. Het anarchisme is geen vastomlijnd stelsel maar een libertair potentieel dat in haar verschillende vormen een groot aantal personen geïnspireerd heeft. Zo vind je ook bij voorlopers als Spinoza en Erasmus libertaire gedachten.

Thom Holterman schetst in dit boek vijf portretten van Nederlandse anarchisten, zet hun ideeën uiteen en bespreekt vervolgens vijf libertair georiënteerde  bewegingen aan de hand van hun woordvoerders. Hoe het anarchisme ook wordt uitgewerkt, de libertaire gedachten kennen een aantal constanten, vaste punten die het kenmerken en die steeds terugkeren; punten als de vrije gedachte en de vrije organisatie.

Anarchisme is een kritische en subversieve kracht gericht tegen de gevestigde orde en tegelijkertijd is het een opbouwende kracht voor een andere, een libertaire orde. Je kunt hierin een kritisch potentieel en een creatief of constructief potentieel onderscheiden, die niet los van elkaar staan. Op eenzelfde wijze kun je naar het recht kijken, in kritisch, subversief opzicht en in constructief opzicht. Zo werkt de auteur het begrip libertair recht uit. Hij laat zien dat de afspraken die mensen onderling maken om tot samenwerking te komen van een andere orde zijn dan de wetten die ons door de staat worden opgelegd.

www.sjakoo.nl   info@sjakoo.nl

www.kelderuitgeverij.nl  kelderuitgeverij@xs4all.nl

PS Zaterdag 2 september staat ook Kelderuitgeverij op de anarchistische boekenbeurs in Binnenpret, Eerste Schinkelstraat 14-16 te Amsterdam, zie www.agamsterdam.org

***

Er zullen boeken, zines, uitgevers, distro’s, workshops, films, praatjes, kleding, buttons, eten en een avondprogramma met livemuziek zijn. Locatie: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Gratis entree. Info: Anarchistische Groep Amsterdam.

***

Muurkranten En Aksiekultuur In Nederland

Op donderdag 15 juni 2017 organiseert Regionaal Archief Tilburg, in samenwerking met Loesje , in Tilburg het symposium ‘GEEN CENSUUR OP DE MUUR! Muurkranten en aksiekultuur in Nederland’.

Locatie symposium: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg. Aanvang 9.30 uur, einde 17.15 uur, waarna versnapering. Een van de inleiders is Dennis Bos met een lezing getiteld ‘Opruiend leesvoer aan de muur’. Als je hierbij wilt zijn, stuur dan voor 12 juni een mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Symposium. Kosten voor deelname bedragen 12,50 euro (dit is inclusief lunch), over te maken naar bankrekening NL04RABO0146124081 t.n.v. Stichting Mommerskwartier o.v.v. Symposium. Deelname is pas definitief na betaling.

***

Anarchisme In De Lage Landen

Zojuist verschenen

Van de achterflaptekst:

Het anarchisme is van alle tijden. Het is en blijft een stimulans voor de autonome vrije geest. Het anarchisme is geen vastomlijnd stelsel maar een libertair potentieel dat in haar verschillende vormen een groot aantal personen geïnspireerd heeft. Zo vind je ook bij voorlopers als Spinoza en Erasmus libertaire gedachten.

Thom Holterman schetst in dit boek vijf portretten van Nederlandse anarchisten, zet hun ideeën uiteen en bespreekt vervolgens vijf libertair georiënteerde bewegingen aan de hand van hun woordvoerders. Daarmee wordt een ruime eeuw anarchisme in de lage landen bestreken, maar loopt door tot in het heden. Hoe het anarchisme ook wordt uitgewerkt, de libertaire gedachten kennen een aantal constanten, vaste punten die het kenmerken en die steeds terugkeren; punten als de vrije gedachte en de vrije organisatie.

Het boek is geïllustreerd en verschenen bij Kelderuitgeverij te Utrecht; voor meer informatie, klik HIER.

***

Kunst-Anarchistische Dag

Zondag 23 april 2017 – Cobra Museum (Amstelveen)

In het Cobra Museum loopt op dit moment een tentoonstelling van werk van de Italiaanse anarchistische kunstenaar Enrico Baj met als titel ‘Play as Protest’ (Spel als protest). De gastcurator van het museum heeft de Vrije Bond gevraagd om de anarchistische kant en het perspectief van Baj te belichten. Dat gaat op zondag 23 april a.s. van 11.00 – 17. 00 uur in het museum plaatsvinden. Er is een heel programma met lezingen, muziek, een rondleiding en een workshop voor jongen en oud voor opgezet. Zie voor het programma en verdere informatie de site van de Vrije Bond.

***

Domela Museum Bedreigd

Het Domela museum dat onderdeel uitmaakt van het Museum Heerenveen wordt bedreigd door voorgenomen bezuinigingen. Het Domela museum is een van de weinige musea gewijd aan een enkele persoon in Nederland en het bewaart de erfenis van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, (zijn studeerkamer, zijn bibliotheek en archief) die hij aan de arbeiders wilde nalaten. Domela kan beschouwd worden als de grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland.

In 1999 verhuisde het Domela museum, op verzoek van het Museum Heerenveen uit Amsterdam naar Heerenveen vanwege de speciale banden die F. Domela Nieuwenhuis altijd met dit deel van Friesland heeft gehad. Zo werd hij voor Schoterland in de 2e Kamer gekozen. Bovenop de al in eerdere jaren doorgevoerde bezuinigingen wil de gemeente nu nogmaals korten op de subsidie voor het Museum Heerenveen, waardoor het voortbestaan van het hele museum in gevaar komt.

Het Domela Nieuwenhuisfonds, dat de collectie van het museum beheert, verzet zich tegen deze voorgenomen bezuinigingen. Zie de website ferdinanddomelanieuwenhuis.nl/museum. Steun het fonds hierin en word vriend van het FDN-museum voor minimaal € 25,- per jaar. U krijgt hiervoor gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing. U wordt vriend door storting van het door het door u gekozen op rekeningnummer IBAN: NL29 INGB 0006 176167 van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds.  Voor een uitgebreide argumentatie ten behoeve van het herzien van het voorgenomen besluit van het Heerenveense gemeentebestuur, klik HIER.

Update: Domela blijft in Heerenveen, zo besloot de gemeenteraad op 10 april 2017.

***

Open de poorten van de vrijheid, Milly Witkop (1877-1955),

Anarchiste en feministe

Boekpresentatie in Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid

Leuven, 29 maart 2017

witkopo

Milly Witkop is één van de belangrijkste vrouwen van de Joodse en anarchistische arbeidersbeweging van het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Ze streefde haar hele leven naar een wereld zonder onderdrukking, hiërarchie, patriarchaat, racisme en antisemitisme. In ballingschap had ze haa r religieuze levenswijze ingeruild voor de strijd voor een vrijere en sociaal meer rechtvaardige maatschappij. Haar Joodse afkomst bepaalde voor een belangrijk deel haar levenslange inzet voor het anarchisme.

De auteur van het boek Open de poorten van de vrijheid is Siegbert Wolf; het boek wordt ingeleid door Anya Topolski. Sprekers tijdens de presentatie van het boek zijn Anya Topolski, Liesbeth Kennes en David Dessers.

Anya Topolski doceert politieke theorie en ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze beschrijft, uitgaande van haar eigen ontwikkeling, hoeveel overeenkomsten jodendom en anarchisme hebben en welke verbanden je kunt aanwijzen tussen de joodse opvattingen van rechtvaardigheid en de anarchistische ideeën van Milly Witkop. Liesbeth Kennes is sociaal-cultureel pedagoge en oprichtster van de website ‘Wij Spreken Voor Onszelf’.  Ze belicht het feministisch engagement van Milly Witkop. David Dessers is gemeenteraadslid voor Groen en trekt conclusies voor Leuven anno 2017.

Plaats van handeling is het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid (CEO), Minderbroedersstraat 48, Leuven, op woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur.

Meer informatie over Milly Witkop is te vinden op de site Libertaire orde en op de site Globalinfo.

***

Anarchistische Boekenbeurs Parijs, 2017

salondulivre

Wie het weekend 22 & 23 april 2017 in Parijs is, kan de 8ste Salon du livre libertaire bezoeken. Die vindt plaats in hartje Parijs (IV) in het gebouw genaamd ‘l’Espace des Blancs-Manteaux’. De zaal gaat beide dagen open om 11.00 uur (zaterdag tot 20.00 uur en zondag tot 16.00 uur).

Adres: 48 rue Vieille-du-Temple, Parijs (metrostation Saint Paul). De organisatie is in handen van onder meer ‘Le Monde libertaire’. Voor meer informatie klik HIER.

***

De Moker (1923-1928) & De Pook (1926-1928)

Boekpresentatie Fort van Sjakoo: vrijdag 27 januari 2017

moker-voorzijde

Presentatie van de facsimile uitgave van De Moker, opruiend blad voor jonge arbeiders 1923-1928 & De Pook, orgaan tot onderlinge oprakeling 1926-1928, Kelderuitgeverij, Utrecht, 2016.

Plaats van handeling is de boekwinkel Het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat Amsterdam op vrijdag 27 januari, aanvang 17.00 uur.

Hartelijk welkom, graag vooraf een mailtje naar kelderuitgeverij@xs4all.nl als je wilt komen in verband met de catering. Voor deze en andere uitgaven zie Kelderuitgeverij.

***

gezondjaar068

***

Honderd Jaar Russische Revolutie

pub_russischerevo

Het jaar 2017 zal in het teken staan van de Russische Februari en Oktober Revolutie. Daar wordt een seminar aan gewijd op 17 november 2016 in Amsterdam. Plaats van bijeenkomst: Huygens ING (locatie Spinhuis), Oudezijds Achterburgwal 185 (aanvang 9.30 uur).

De organisatie is in handen van Ron Blom (Stadsarchief Amsterdam), Dennis Bos (Universiteit Leiden) en Pepijn Brandon (VU Amsterdam en IISG). Het thema van het seminar is: ‘Hoe werd er in Nederland gereageerd op de Russische Revolutie’. Voor meer informatie en registratie, klik HIER.

***

Feminisme: Een nieuw Begin

Boekpresentatie Fort van Sjakoo: vrijdag 18 november 2016

fem

De schrijfster Evie Embrechts van het boek Feminisme: Een nieuw begin is een activiste met meer dan 15 jaar ervaring in linkse, feministische en antiracistische actiegroepen. Dit boek is dan ook ontstaan vanuit die ervaring met grassroots activisme. De bedoeling is een steentje bij te dragen tot het uitbouwen van een stevige feministische beweging.

Over het boek: Onmisbaar, radicaal en inspirerend. Feminisme: Een nieuw begin geeft niet alleen een broodnodige kritische kijk op hedendaagse feministische thema’s zoals geweld op vrouwen, pornocultuur, racisme en transgenderbevrijding, het boek biedt ook inspiratie om zelf aan de slag te gaan voor een feministische toekomst. Evie Embrechts schreef een inleiding zowel voor nieuwsgierigen als voor gevorderde feministes, een overzicht van de huidige feministische beweging en een geëngageerd persoonlijk manifest.

Plaats van handeling is de boekwinkel Fort van Sjakoo te Amsterdam, Jodenbreestraat 24 op vrijdag 18 november 2016, aanvang 18.00 uur.

***

Footprint Justice

Ferdinand Domela Nieuwenhuis lezing 2016

domela-n

De lezing wordt gehouden door Jan Juffermans en heeft als thema Naar ‘Footprint Justice’ , op 20 november 2016 in Heerenveen.

Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op Aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie en leefstijl. Met behulp van de Ecologische Voetafdruk zijn we in staat om met één getal, uitgedrukt in mondiale hectares, aan te geven hoeveel oppervlakte Aarde dat per persoon is. In de lezing zal Jan Juffermans ingaan op de geschiedenis van het denken over de mondiale gebruiksruimte, het Voetafdrukmodel en de toepassingsmogelijkheden ervan. Daarbij komen o.a. de voetafdrukken van steden, landen, bedrijven en producten aan de orde, maar ook de vraag wat een ‘eerlijk Aarde-aandeel’ is. Een cruciaal element in de lezing is namelijk dat de snelle groei van onze mondiale Voetafdruk tijdens de vorige eeuw een steeds grotere mensenrechtenkwestie is geworden, die echter nog nauwelijks wordt onderkend. Laat staan dat ernaar gehandeld wordt.

De lezing begint om 14.30 in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, Minckelerstraat 11, Heerenveen. Voorafgaand aan de lezing geeft Bert Altena een rondleiding door het museum, aanvang 13.00 uur.

***

Pragmatisch Anarchisme

op Facebook

Ni Dieu kopie

Op Facebook is een openbare groep actief geworden onder de naam Pragmatisch Anarchisme. Dat lijkt iets nieuws maar heeft zijn wortels ondermeer in de denk- en activistische wereld van de Amerikaanse anarchist Paul Goodman (1911-1972) die als sleutelfiguur is te zien tussen het ‘oude’ vooroorlogse anarchisme en een nieuw soort anarchisme van na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 1980-1990 raakte het even op beperkte schaal in zwang. Het is tijd voor een herintroductie gelet op de nieuwe communicatiemiddelen. Voor aansluiting tot de groep, kijk op Facebook of klik HIER.

***

Rebellen en Textiel

Carpet bommen

In textiele vormen verzet uitdrukken, verwijst tegelijk naar een non-violence strijdmethode. Dat is ook precies waar de rebellen op uit zijn: in de gebruikte verzetsmiddelen moet het doel verschijnen (vergelijk Mandela en zijn specifieke overhemden). Het doel is een vreedzame, veelkleurige wereld, zoals ook de ‘carpet bommen’ laten zien. Dit wordt in een Frans museum (in Clermont-Ferrand) met textiele beeldtaal getoond. Het kader ervoor is een internationaal textiel Festival. Meer informatie erover, klik HIER.

***

Participatief budget

Sterlogo

Zal dit een hefboom zijn naar een wijkradenstelsel?

In Parijs, Rennes, Grenoble of Metz worden de burgers uitgenodigd om investeringsprojecten voor hun gemeente voor te stellen en goed te keuren. De gemeentebesturen van deze steden inspireren zich aan de ervaring van de Braziliaanse stad Porto Alegre. Zullen binnenkort de burgers zelf kunnen bepalen waar hun belastinggeld aan wordt besteed? – Johny Lenaerts vertaalde onderstaand artikel uit de Franse krant ‘Le Monde’ van 16 juli 2016; voor het artikel, klik HIER

***

Antimilitaristische striptekenaar Tardi

Brancardier

‘Weer één die zijn sleutels heeft ingeleverd!’

‘De laatste aanval’ (Le Dernier Assault) heet het stripboek van de Franse striptekenaar en antimilitarist Jacques Tardi (uitgever: Casterman, Paris). Het komt begin oktober uit en gaat over de Eerste Wereldoorlog. Die wordt in dit geval gezien door de ogen van een ‘brancardier’ (soldaat-ziekendrager). Het stripboek is voor Tardi mede een gelegenheid om over de ‘grote slachting’ te vertellen via anekdotes en feiten, die uit de gebruikelijke schoolboeken worden geweerd. De hier gepresenteerde strip toont een moordwapen dat ook gebruikt is: een val in de vorm van een grote stalen, getande bek, die dichtklapt als men op de verstopte ontgrendeling trapt. De brancardiers horen de schreeuw van pijn, waarna een van hen zegt: ‘Weer één die zijn sleutels heeft ingeleverd!’.

Het stripboek gaat vergezeld van een CD met bijpassende anti-oorlogsliederen gezongen, en deels geschreven, door Dominique Grange, de levenspartner van Tardi. Voor meer informatie over deze begenadigde striptekenaar, zie het artikel van Martin Smit, waarin hij ook wijst op enkele in het Nederlands vertaalde stripboeken van Tardi; klik HIER. Zie ook het artikel ‘Kanonnenvoer. Jacques Tardi over de Eerste Wereldoorlog’ in de AS 171.

***

Appel.Scha

Pinksterlanddagen Appelscha

13, 14, en 15 mei 2016

Meer informatie? Klik HIER.

***

15de Internationale @lternatieve Boekenbeurs

Zaterdag 26 maart 2016

Gent (België)

aboek16

Op zaterdag 26 maart vindt de 15de editie van de Internationale Alternatieve Boekenbeurs plaats, in De Centrale te Gent. Dé beurs in de Benelux  voor kritische, tegendraadse publicaties, die je moeilijk tot helemaal niet in de commerciële boekhandel vindt. Gelijktijdig loopt een gevarieerd inhoudelijk programma met lezingen, fims en workshops.

Op deze alternatieve boekenbeurs zijn tientallen onafhankelijke uitgevers en verdelers, ngo’s en actiegroepen te vinden uit onder meer België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Zwitserland,…. Publicaties over anarchisme, antiglobalisme, directe actie, anti-militarisme, politieke filosofie, radicaal milieu-activisme, en nog zo veel meer!

Het uitgangspunt voor de boekenbeurs is dat het een sociaal, interactief gebeuren is, en niet een boeken-‘markt’ waar bezoekers passief hun boeken komen kopen.  Er wordt dan ook veel belang gehecht aan kritische analyse van actuele thema’s en de kritische doorlichting van meer historisch georiënteerde onderwerpen. Daarvoor is het inhoudelijke programma van verzorgd. Meer informatie is te vinden op de website SPIN.be/aboekenbeurs en op de facebookpagina.

***

Minisymposium Utopie en Geweld

Donderdag 10 december 2015

Beest

Utopieën – blauwdrukken voor ideale samenlevingen – kennen veel verschijningsvormen. Van Plato’s Politeia tot en met communistische regimes en de Islamitische Staat. Steeds leidt ontevredenheid met de werkelijkheid tot wensdromen over een ideale wereld.

Wanneer leiden utopische ideeën tot geweld en welke overeenkomsten en verschillen kunnen we tussen utopische vormen onderscheiden? Valt er iets te leren van eerdere utopische geweldsuitbarstingen om het heden beter te begrijpen?

Programma:

Frank de Jong: Utopische collecties bij het IISG

Jacco Pekelder: Primaat van de praktijk: utopie en  links politiek geweld

Maurits Berger: De aantrekkingskracht van IS

Hans Achterhuis: De kapitalistische utopie? Ayn Rand onder de loep

Organisatie? IISG – KNAW.

Wanneer? Donderdag 10 december 2015.

Waar? KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.

Meer informatie en opgeven? Zie: KNAW.

***

15de Ferdinand Domela Nieuwenhuislezing

15 november 2015

“Provo – een halve eeuw later”

Prov

Jan Donkers houdt de 15e Domela-lezing over een periode die hij intensief heeft meegemaakt; de paar jaar dat Provo opkwam, actief was en zichzelf ophief. Ook bespreekt hij wat Provo verder in Nederland teweegbracht.

De ingrijpende en blijvende veranderingen in de Nederlandse samenleving in de jaren zestig zijn voor een belangrijk deel te danken aan de rol die Provo had. Ontzuiling, ontkerkelijking, consumentisme en hedonisme verdrongen de vooroorlogse grijze soberheid. Nederland zou nooit meer hetzelfde zijn.

De lezing vindt plaats op zondag 15 november en begint om 14.30 in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, Minckelerstraat 11, Heerenveen.

Voorafgaand aan de lezing geeft Bert Altena een rondleiding door het museum. Aanvang 13.00 uur.

***

De Rooie Rat

Faillissementsuitverkoop tot 3 oktober 2015.

RooieRat

De Utrechtse anarchistische boekhandel de Rooie Rat is failliet. Om afscheid te nemen van de Rooie Rat worden alle medewerkers, ex-medewerkers, vrijwilligers, ex-vrijwilligers, vaste klanten en vrienden van de Rooie Rat uitgenodigd om op 3 oktober vanaf 3 uur langs te komen.

Er wordt gezorgd voor hapjes, een borrel, en tegen etenstijd voor een heuse huisgemaakte pizza. Verder hoopt het Collectief ook op uw steun voor de toekomst plannen om de Rooie Rat voort te zetten met boekverkoop vanuit de oude koffer. Vanuit de oude koffer? Klik HIER.

Vanaf maandag aanstaande gaat de korting nog verder omhoog. Nieuwe boeken zijn 50% goedkoper en op het gehele antiquariaat geldt een korting van maar liefst 75%! Zaterdag 3 oktober is ook de laatste dag dat we open zijn. Kom dus vooral nog langs in de komende dagen.

Het Rooie Rat Collectief

Oudegracht 65, 3511 AD Utrecht

***

Boekpresentatie:

Machinist en Wereldverbeteraar,

Het leven van A.J. Lansen, 1847-1931

Lansen.Boek

Vrijdag 29 mei 2015 

Bert Altena, historicus, zal zijn boek over A.J. (Bram) Lansen presenteren. Hij: ‘Van arbeiders bestaan vrijwel geen biografieën. Terwijl hun levens vaak bijzonder genoeg zijn om er een boek aan te wijden. Tot die ontdekking kwam ik toen ik dook in het leven van de Zeeuwse machinist Bram Lansen. Gewone mensen hebben vaak een veel zinvoller leven dan doorgaan gedacht wordt’, aldus Altena.

Bert Altena schreef meerdere boeken over bekende en minder bekende personen uit de sociale geschiedenis. Zo bezorgde hij al eerder bijvoorbeeld de geannoteerde memoires van de onbekende Rotterdamse revolutionair Piet Honig.

De boekpresentatie door Bert Altena wordt gehouden in de boekwinkel Het Fort van Sjakoo en georganiseerd in samenwerking met De Vrije Bond; 29 mei 2015, aanvang 17.30 uur.

Plaats: Jodenbreestraat 24, 1012 NK Amsterdam.

Meer informatie, zie de site van Het Fort van Sjakoo.

***

Momentaan Monument

Voor

Robert Jasper Grootveld (1932-2009)

PROVOM

Amsterdam 29 mei 2015

Op 29 mei 2015 om 19:30-20 uur wordt bij boekhandel Athenaeum – heel langzaam – het grote banier opgehesen dat Tjebbe van Tijen voor de begrafenis van Robert Jasper Grootveld in 2009 heeft vervaardigd. De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht begeleidt de hijs-ceremonie. Een kortstondig gebeuren van hijsen en dalen van een 32 meter lang banier waarin leven en werken van Grootveld met foto- en ander archiefmateriaal getoond wordt.

Daarna zal zich een Hostie Mirakel voltrekken (20.00 – 24.00 uur) en een Middernacht Provocatie plaatsvinden (23.00 – 24.00 uur). Op in processie van Magisch Centrum tot Lieverdje.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site Imaginary Museum Projects.

***

Help AK Press Uit De Brand

Band

Amerikaanse uitgever en distributeur AK Press getroffen door ernstige brand- en waterschade. In de vroege nacht van 21 maart brak er in een wooncomplex in Oakland (USA) een brand uit, die oversloeg naar een vlakbij staand bedrijfsverzamelgebouw. Bij de brand vielen twee doden in een woning. In het bedrijfsverzamelgebouw zijn o.a. de anarchistische uitgever en distributeur AK Press en de daaraan gelieerde drukkerij 1984 Printing gevestigd. AK Press is opgericht als Amerikaanse aftakking van AK Press in Edinburgh en legt zich al ruim twintig jaar toe op het uitgeven van eigen boeken en het distribueren van materiaal van andere – met name anarchistische – uitgevers en groepen. Zij zijn zwaar getroffen door de brand. Er is veel rook- en waterschade, waardoor een deel van de voorraden niet meer verkoopbaar is en apparatuur beschadigd of onbruikbaar is geraakt.

De Amsterdamse anarchistische boekhandel Het Fort van Sjakoo zamelt geld in voor de getroffen uitgever/distributeur en de drukkerij. Het Fort heeft uit eigen middelen 1000 dollar beschikbaar gesteld. Wij hopen dat AK Press en 1984 Printing op zo kort mogelijke termijn weer kunnen draaien, boek kunnen editen en uitgeven, hun distro kunnen laten functioneren. Daarvoor is geld nodig en hoe sneller hoe beter en hoe meer, hoe mooier.

Het Fort van Sjakoo roept iedereen op om gul te storten op de bankrekening van het Fort onder vermelding van “steun AK Press brandfonds”. Bankrekening Stichting Het Fort van Sjakoo, te Amsterdam: IBAN NL85INGB0003932616  .

Voor wie paypal heeft en rechtstreeks wil steunen, dat kan via:

https://www.gofundme.com/AKPressFire/donate

Voor meer informatie en updates zie:

http://www.akpress.org/

https://www.facebook.com/AKPress

 ***

Collectieve Dromen

Documentaire over collectivisaties tijdens de sociale revolutie in Spanje 1936-1937

Dromen

Jeroen van ‘Het Fort van Sjakoo’ / Amsterdam is in 2012 een poos bezig geweest met het ondertitelen van een Spaanse documentaire over de collectivisaties tijdens de burgeroorlog in Spanje. In 2013 heeft hij dat afgerond. Na een hoop vertraging heeft de maker van de film de ondertitels onder de film weten te krijgen en binnenkort wordt hij vanuit Amsterdam verspreid als benefiet-dvd voor bibliotheek van de Anarchistische Groep Amsterdam.

Mocht je dvd willen kopen, dan zal dat over een paar weken kunnen, want men is bezig hem te reproduceren. Voor meer informatie: Fort van Sjakoo.

Update 9 juni 2015

De film is nu te koop voor 5 euro bij de AGA, de Vrije Bond &

boekhandel het Fort van Sjakoo (Jodenbreestraat 24, Amsterdam)

***

Bestaat De Arbeidersklasse Nog?

Symposium ter nagedachtenis van het werk van de sociaalhistoricus

Jacques Giele (1942-2012)

10 april 2015

Jacques Giele

Op dit symposium beantwoorden drie inleiders hoe na veertig jaar de aanpak van Giele overgenomen, bekritiseerd en aangevuld kan worden. Zij betrekken daarbij hun eigen onderzoek en de resultaten van verder onderzoek en van verbredingen van het vak sociale geschiedenis.

Sprekers: Marcel van der Linden, schrijver van Workers of the World. Essays toward a global labor history; Bert Altena, wetenschappelijk medewerker aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam; Peyman Jafari, onderzoeker van arbeiders en olieindustrie in Iran.

Locatie: IISG, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam

Tijd: 14.00 – 18.00 uur. Ontvangst vanaf 13.30 uur.

Voor meer informatie: zie de site Onvoltooid Verleden.

***

Anarchisme In Het Land Van Provo’s

Voorkant.Anar.Provo

Het onlangs uitgekomen Franstalige boek van de hand van Thom Holterman, omvat vijf portretten van Nederlandse anarchisten. Dit betreffen: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de man van ‘Christen tot anarchist’; Arthur Lehning, de fameuze Bakoenin-kenner; Bart de Ligt, de libertaire antimilitarist en voorloper van de vredeswetenschap; Clara Wichmann, de libertaire jurist, feministe van het eerste uur en Anton Constandse, libertair, vrijdenker. Aan de hand van hen komen libertaire stromingen aanbod, naast libertaire praktijken, vormen van directe actie en aanzetten tot theorievorming.

Het boek is verschenen bij Atelier de la création libertaire, Lyon, 2015. Zie voor meer informatie over het boek de site:

Atelier de la création libertaire.

***

Uit het as herrezen

14 januari 2015

EEN.Charlie

***

Zwarte woensdag

7 januari 2015

Zwarte woensdag

***

Blauw en Geel en Donkerrood

Van Rymke Wiersma

rymkeblauw

In deze roman neemt Rymke ons mee naar verschillende leefwerelden: aangepast en onaangepast, hetero, homo en bi, klassieke muziek en punk. Tijdens deze boekpresentatie licht ze een tipje van de Sluier. Verder is er aandacht voor Atalanta en is er een stukje Muziek. Rymke Wiersma (1954) schreef eerder een aantal jeugd en kinderboeken, waaronder Het beste voor de aarde. Het moeilijkste kinderboek van altijd. Ze is de maakster van het bekende Billen Bloot Spel. Daarnaast schreef ze non-fictie, onder andere het boek Stoïsche notities. Dit is haar eerste roman voor volwassenen.

De winkelprijs is 24 euro (inclusief verzendkosten). Stuur Atalanta een mailtje (met je adres) als je het toegestuurd wilt krijgen! Natuurlijk is het ook gewoon in de boekhandel te koop. Voor meer informatie. Klik HIER

***

Unter dem Pflaster liegt der Strand

Karin.Kramer,jpg

Het Duitse anarchistische tijdschrift Unter dem Pflaster liegt der Strand, werd in 1974-1985 uitgegeven door het Karin Kramer Verlag. Toen ik onlangs het Nederlandse woord ‘plaveisel’ in de titel van een item gebruikte, moest ik denken aan het Duitse woord ‘Pflaster’ wat de voornoemde titel van het tijdschrift mij in herinnering deed roepen. Daardoor kwam ik in gedachte bij Karin Kramer, over wie ik een aantal maanden geleden had gehoord, dat ze overleden was. Onlangs vernam ik dat nu ook haar man, Bernd Kramer, gestorven is.

In een ver verleden (eind jaren 1970, beginjaren 1980) heb ik hen, in hun uitgeverij in Berlijn een hoogst enkele keer bezocht. Eén keer publiceerde ik een artikel in een van de uitgaven van het genoemde tijdschrift (nº 8). Uit eerbetoon neem ik de foto op met Karin Kramer op de achtergrond, maar uitkomend boven het plaveisel, de barricade van keitjes, met Unter dem Pflaster liegt der Strand nº 2 en op de voorgrond Bernd Kramer. Het is een foto van Tjebbe van Tijen die beiden goed heeft gekend en die ook een in memoriam voor beiden in het Engels schreef. De tekst van Tjebbe van Tijen heb ik vertaald en opgenomen, klik HIER.

***

In de voetsporen van Élisée Reclus

Reclusse

In het geboortedorp van de geograaf en anarchist Élisée Reclus (1830-1905) Ste Foy la Grande (het dorp ligt ter hoogte van Bordeaux), zijn de Les Reclusiennes gehuisvest; zie hun site http://www.lesreclusiennes.fr .

***

bervoetsregen

Samenzwering van het regenwoud

Surrealistische gedichten van Jan Bervoets met een inleiding door Dick Gevers ‘De zwarte spiegel van de anarchie’ en prachtige illustraties van Rik Lina. Uitgave: Kelderuitgeverij.

Op vrijdag 13 juni  vond door Jos van Hest de presentatie plaats.

Een jaar geleden werd de vorige bundel van Jan bij het Fort gepresenteerd. Er blijkt veel belangstelling voor  zijn gedichten zodat we nu al deze nieuwe bundel hebben laten drukken.

Levering van de bundel via uw boekhandel of via Kelderuitgeverij@xs4all.nl .

***

ProvoIsUit

Provo en Provocaties 1965-1967

Donderdag 22 mei  2014 is het eerste exemplaar van de complete reprint van het roemruchte blad Provo ten doop gehouden.

Kelderuitgeverij bood het eerste exemplaar aan en hield een vraaggesprek met  Roel van Duijn en Jan Donkers.

Alle nummers van Provo, de nrs 1-12 gebonden in 2 oblong delen, de nrs 13-15 ingevouwen,  alle Provocaties (de pamfletten die de provo’s verspreid hebben), een voorwoord van Roel van Duijn over hoe het allemaal begon en een inleiding van Jan Donkers over de invloed die Provo heeft gehad. Totaal 682 pag. in cassette.

Prijs € 49,50 (tot 3 maanden na verschijning, daarna, € 59,50)

Levering via uw boekhandel of via kelderuitgeverij@xs4all.nl

***

Brieven

Voor het eerst zijn alle brieven van Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti, op basis van de oorspronkelijke Engelstalige uitgave uit 1928, in het Nederlands uitgegeven. De presentatie van het boek Brieven van Sacco en Vanzetti, brieven uit de gevangenis in de dodencel, vond plaats op 25 april j.l. en werd verzorgd door Dick Gevers, die de brieven samen met Bart Schellekens heeft vertaald. Tevens vertelde Dennis de Lange over Woody Guthries muzikale eerbetoon aan de twee anarchisten, Ballads of Sacco and Vanzetti (1947).

***

Unieke Mier

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Niet alle mieren houden van hard werken. De Unieke Mier gaat liever op stap, de vrijheid tegemoet. Daar liggen gevaren op de loer, maar als alles goed afloopt zijn het avonturen geworden, die je liggend op een graspol kunt vertellen aan een vriend die van zingen houdt en niet eens weet wat werken is.

Zojuist verscheen bij uitgeverij Atalanta: ‘De Unieke Mier’. Een mooi vormgegeven boekje over een mier die weigert zich aan te passen, geschreven door Rymke Wiersma. De speels-ruige tekeningen bij de nieuwe tekst, De Unieke Mier, zijn van Liefke Dolmans. Het verhaal over de unieke mier is geschikt voor alle leeftijden.

WIERSMA, Rymke, De Unieke Mier, tekeningen Liefke Dolmans, ontwerp Weia Reinboud, Uitgeverij Atalanta, 48 blz., prijs 7 euro.

***

Pacifistisch  Tribunaal  1914-1918

Zitting 5 april 2014

te Limoges, Frankrijk

Voorbeeldstelling

[Gefusilleerd ter voorbeeldstelling]

In Frankrijk zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog vele honderden Franse jongemannen ter voorbeeldstelling op last van Franse generaals door Franse militairen gefusilleerd.

Het Pacifistisch Tribunaal 1914-1918 laat nu 100 jaar na dato de handelwijze van de generaals beoordelen door het internationaal samengestelde ‘Conseil de Paix’. Dit bestaat uit drie rechters, de Zwitser Christophe Barbey, de Duitser Gernnot Lennert en de Nederlander Thom Holterman.

In behandeling worden genomen zaken betreffende het procesverloop bij de ‘militaire raden’ aan het Frans-Duitse front in 14-18 en de aanklachten tegen Franse generaals uit die tijd voor moord op Franse soldaten door toepassing van executies.

De zitting zal worden gehouden op 5 april 2014, van 10.00 – 18.00 uur, in het ‘Maison du Peuple’, te Limoges.

Update  (10 april 2014)

Op de site “Demilitarisatie” zijn de processtukken en het oordeel van het internationaal samengestelde rechterlijke college van het Pacifistische Tribunaal te vinden (in het Frans en Engels), in de zaak tegen de Franse generaals tijdens de WO I, gehouden op 5 april 2014 te Limoges (Frankrijk). Klik HIER.

***

Subversieve Teksten Schrijven

Vonk

“Op woensdag 6 APRIL 2011 steekt Kambiz Roustayi zichzelf in brand op de Dam in Amsterdam. Geshockeerde reacties alom. Niemand wil graag getuige zijn van zoiets. Het helpt mensen maar weer herinneren aan zaken waarvan ze liever niet willen weten. Tijd om de doofpot opnieuw kapot te slaan en een heel ander vuur te ontsteken”.

Dit is het begin van de tekst van één van de vier artikelen (‘Leers, het vuur en de dood’) op grond waarvan de schrijfster, Joke Kaviaar, begin 2013 door de Haarlemse rechtbank tot vier maanden cel werd veroordeeld. Met deze absurde veroordeling staat de vrijheid van meningsuiting van ons allemaal op het spel. Daarom geeft de Steungroep 13 september de teksten alle vier op muurkrant uit. Meer informatie over deze actie op de site van de steungroep; klik HIER.

***

Aanpassing Salaris Koning

Koning

Het Nieuw Republikeins Genootschap wil via een burgerinitiatief bereiken dat het salaris van de Nederlandse koning wordt aangepast aan de Balkenende-norm en dat de koning ook belasting gaat betalen. Daarvoor heeft het Genootschap een handtekeningenactie gestart. Voor meer informatie,

Voor meer informatie,  klik HIER.